Your Cart : 0
Your Cart is currently empty!

Gis quản lý tài nguyên nước

PrintEmail

Quản lý hoạt động tài nguyên nước...

  • Một phiên bản chạy trên mạng LAN - dùng để quản lý
  • Một phiên bản chạy trên Internet, tích hợp trên cổng thông tin huyện - dùng để người dân và doanh nghiệp tra cứu, tìm kiếm
  • Được xây dựng trên công nghệ DOTNET, ArgGis 10.1, phiên bản Internet tốc độ như Google Map

1 Quản lý danh mục (Để đảm bảo phần mềm có tính mở cao)
1.1 Danh mục sông
1.2 Danh mục địa bàn
1.3 Danh mục loại công trình
1.4 Danh mục đề án
1.5 Danh mục đợt quan trắc
1.6 Danh mục mục đích sữ dụng
1.7 Danh mục cơ quan quản lý
1.8 Danh mục đơn vị tính
1.9 Danh mục chỉ tiêu quan trắc

2 Quản lý thông tin công trình khai thác nước mặt, nước ngầm
2.1 Hiện trạng công trình
2.2 Điểm quan trắc, mẫu quan trắc

3 Quản lý thông tin điểm quan trắc sông
3.1 Thông tin mẫu quan trắc sông
3.2 Hiện trạng điểm quan trắc sông

4 Quản lý thông tin trạm khí tượng, thủy văn
4.1 Thông tin dữ liệu đo
4.2 Thông tin thành phần hóa học

5 Quản trị hệ thống
5.1 Quản lý phòng ban
5.2 Quản lý chức vụ
5.3 Quản lý người dùng
5.4 Phân quyền chức năng
5.5 Cấu hình kết nối dữ liệu
5.6 Chỉnh sửa mật khẩu
5.7 Cấu hình máy in
5.8 Sao lưu dữ liệu
5.9 In ấn, tạo báo cáo
5.10 Tùy biến giao diện

6 Chức năng bản đồ
6.1 Hiển thị bản đồ
6.1.1 Theo lớp
6.1.2 Ví trị các đối tượng
6.1.3 Công trình khai thác nước mặt
6.1.4 Công trình khai thác nước ngầm
6.1.5 Điểm quan trắc nước mặt
6.1.6 Điểm quan trắc nước ngầm
6.1.7 Điểm quan trắc sông
6.1.8 Trạm khí tượng
6.1.9 Trạm thủy văn
6.2 Thao tác trên bản đồ
6.2.1 Kéo, trượt
6.2.2 Phóng to, thu nhỏ
6.2.3 Dùng con trỏ chọn điểm
6.2.4 Xem thông tin các điểm
3.2.5 Đo khoảng cách giữa các điểm
6.3 Tìm kiếm đối tượng trên bản đồ
6.3.1 Các Đối tượng trên các lớp
6.3.2 Định vị vị trí trên bản đồ
6.3.3 Xem thông tin thuộc tính

7 Web GIS
7.1 Hiển thị bản đồ dưới dạng web
7.2 Xem bản đồ trên trình duyệt
7.3 Xem theo lớp
7.4 Tìm địa điểm, đường, vùng
7.5 Các thao tác cơ bản: phong to, thu nhỏ, kéo, trượt

8 Quản lý đối tượng hoạt động tài nguyên nước
8.1 Cập nhật thuộc tính
8.2 Thêm các đối tượng
8.3 Xóa các đối tượng
8.4 Xem đối tượng
8.5 Các đối tượng gắn chặt với bản đồ

There are yet no reviews for this product.

Liên hệ

Bạn cần tư vấn về phần mềm, website hãy gặp chúng tôi.

Menu

0909.378.208

Bạn cần phần mềm, website
Hãy gọi chúng tôi!

Tài khoản thanh toán

Tên TK: Công ty TNHH Tâm Việt

  • Số TK: 79353459
    Tại NH ACB CN Quảng Nam

Đang trực tuyến

We have 7 guests and no members online

Copyright © 2022 Thiết kế website, cung cấp phần mềm - Tam Kỳ, Quảng Nam.
Designed by TAVICO
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Turquoise Green Blue Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction